Sınav Sonuç Listesi

01 Ocak 2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalışmakta olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve 24 ‘üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların belirlendiği tebliğde belirtilen kriterler dâhilinde yapılan ön inceleme, esas inceleme ve itiraz komisyonu değerlendirmesi sonucunda yapılan uygulama sınavı tutanağıdır.

Sınav Tutanağı.pdf

20 Mart 2018
İHALE DUYURULARI