Ruhsat Başvuru

Ruhsat Başvuru Evrakları

1.        Tapu                                                                                      

2.        İmar Durumu                                                 

3.        Plankote

4.        Hissedar Onayı

5.        Ölçülü Çap    

6.        Kanal Kotu    

7.        Kübaj 

8.        Ölçekli Çap

9.        Aplikasyon Dosyası

10.      Meclis/Encümen/Kurul

11.      Mania Raporu                                    

12.     Yol Geçiş İzin Belgesi 

Ruhsat Başvuru Projeleri

1.        Mimari                                                9.        Elektrik            (5 Adet)        

2.        Statik      (5 Adet)                             10.     Jeolojik Rapor  (2 Adet)     

3.        Statik Rapor                                      11.     Jeofizik Rapor  (2 Adet)    

4.        Asansör  (5 Adet)                             12.     Yangın Tesisat                       

5.        Zemin Etüd Raporu                          13.     Sığınak Mekanik Hav.Prj                 

6.        Kalorifer  (5 Adet)                             14.     Sığınak Raporu                      

7.        Isı Yalıtım (5 Adet)                            15.     Peyzaj Projesi

8.      Sıhhi Tesisat  (5 Adet)                        16.    İstinat Duv Prj./ İskele Prj.

Yapı Denetime Ait Evraklar

1.        Y.İb.F

2.        Yapı Denetime Ait Banka Dekontu

3.        Yapı Denetim İzin Belgesi

4.        Denetçi Evrakları(Denetçi Belgeleri, İmza Sirküleri,Kimlik Fotokopisi)

5.        Yapı Denetim İle Mal Sahibi Arasında Yapılan Hizmet Sözleşmesi          

6.        Yapı Denetim Taahhütnamesi

7.        Yapı Denetim Proje Kontrol Formu

8.        Damga Vergisi Dekontu

9.      Yapı Denetim + Harita Kontr.Sözleşmesi

Yapı Müteahhitine Ait Evraklar

1.        Mal Sahibi İle Müteahhit Arasında Yapılan Sözleşme

2.        Müteahhit Yetki Belgesi

3.        Müteahhite Ait Ticaret Odası Belgesi

4.        Müteahhite Ait Vergi Levhası

5.        Şirket İmza Sirküleri

6.        Müteahhit Taahütname

Şantiye Şefine Ait Evraklar

1.        Şantiye Şefi Taahhütname

2.        Şantiye Şefi İkametgâh Ve Kimlik Fotokopisi

3.        Şantiye Şefi Hizmet Sözleşmesi

Ön İzin

1.       Harita Aplikasyon Dosyası

2.       2 Adet Mimari Proje

3.       Kazı İzni

4.       Müteahhit- Taşıyıcı Firma Sözleşmesi

5.       İnşaat Ruhsatı

Ruhsat Yoksa

1.       Şantiye Şefine Ait Evraklar

2.       Müteahhit Taahhüdü

Kazı İzni İnşaat Ruhsatı Alınmışsa;

1.      Ön İzin Almış Olmak,

2.      Fenni Mesul,

3.      Şantiye Şefi (Taahhüdü, Sözleşmesi, İkametgâhı),

4.      Yapı Sahibi Ve Müteahhidin Noter Taahhüdü,

5.      İdarenin Uygun Görüşü