İmar Durumu

İmar Durumu Talebinde İstenecek  Belgeler

1.  Dilekçe (TC Kimlik Numarası ve Adres Bilgileri Belirtilecek)

2.  Son Tarihli Tapu

3.  Kadastral Çap