MECLİS GÜNDEMİ

    Yıl:          Ay:       Gün:        
  

- AÇILIŞ

-YOKLAMA

- BAŞKANIN AÇILIŞ KONUŞMASI

10/06/2019 TARİHİNDE SAAT 14:00’DA YAPILACAK MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM:

1- Karadeniz Teknik Üniversitesi Enerji Teknolojileri Topluluğundan, Londra'da gerçekleştirilecek olan ‘'Shell Eco-Marathon Europe 2019'' yarışmasına katılacak kişilerin ulaşımları ile ilgili giderlerin belediye bütçesinden karşılanmasının müzakeresi.

2- Kemerkaya Mahallesi, 277 ada, 2 No.lu parselle ilgili, Belediye Meclisinin 07.03.2017 tarih ve 37 sayılı kararının iptali ile ilgili müzakere.

3- Havaalanı Mania Kriterleri ile ilgili müzakere.

İHALE DUYURULARI