MECLİS GÜNDEMİ

    Yıl:          Ay:       Gün:        
  

 AÇILIŞ

- YOKLAMA

- BAŞKANIN AÇILIŞ KONUŞMASI

02/10/2017 TARİHİNDE SAAT 13:30'DA YAPILACAK MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM:

1- Boşalan İhtisas Komisyon üyelerinin seçiminin yapılması.

2- 2018 Yılı Performans Programının görüşülmesi

3- 2018 -2020 Yılı Tahmini Bütçesinin görüşülmesi.

4- 2018 Yılı Gelir Tarifesinin görüşülmesi.

5- 48. Piyade Tugay Komutanlığı ile Ortak Proje Yürürtülmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesinin müzakeresi.

6- Pelitli Mahallesi G43B01B2D pafta 111 ada 2 ve 3 No.lu parsellerle ilgili plan değişikliğinin müzakeresi.

7- Üniversite Mahallesi 2477 ada 1 No.lu parselle ilgili müzakere.

8- Pelitli Mahallesi 812 parsel ve 156 ada 1 (eski 840) No.lu parsellerle ilgili plan değişikliğinin müzakeresi.

9- Pelitli Mahallesi, 448 ada, 1No.lu parselle ilgili müzakere. 

İHALE DUYURULARI