MECLİS GÜNDEMİ

    Yıl:          Ay:       Gün:        
  

-AÇILIŞ

- YOKLAMA

- BAŞKANIN AÇILIŞ KONUŞMASI

03/12/2018 TARİHİNDE SAAT 13:30'DA YAPILACAK MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM:

1- Fatih Mahallesi, 806 ada, 134 No.lu parsel ile ilgili müzakere.

2- Yeşiltepe Mahallesi, 1170 ada, 1 No.lu parsel ile ilgili müzakere.

3- Esentepe Mahallesi, 326 ada, 32 No.lu parsel ile ilgili müzakere.

4- Bahçecik Mahallesi, 1025 ada, 146 No.lu parsel ile ilgili müzakere.

İHALE DUYURULARI