MECLİS GÜNDEMİ

    Yıl:          Ay:       Gün:        
  

- AÇILIŞ

- YOKLAMA

- BAŞKANIN AÇILIŞ KONUŞMASI 02.01.2018 SALI GÜNÜ SAAT 13:30'DA YAPILACAK          MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM:

1- Denetim Komisyonuna üye seçimi.

2- 2018 Yılı için Meclis tatil ayının belirlenmesi.

3- Sözleşmeli Personele ödenecek ücretin belirlenmesi.

4- Zabıta Personeline ödenecek fazla çalışma maktu mesai ücretlerinin belirlenmesi.

5- Kadro İptal İhdasının görüşülmesi.

6- Çağlayan Mahallesi, 3171 ada, 35 No.lu parselle ilgili müzakere.

7- Subaşı Mahallesi, 121 ada, 5 No.lu parselle ilgili plan değişikliğinin müzakeresi.

8- Kanuni Mahallesi, 1871 ada, 9 No.lu parselle ilgili plan değişikliğinin müzakeresi.

9- Üniversite Mahallesi, 2436 ada, 1 No.lu parselle ilgili müzakere.

10-Bostancı Mahallesi, 2235 ada 12 No.lu parselle ilgili müzakere. 11-Plansız alanlardaki yapılaşmalarla ilgili müzakere. 

İHALE DUYURULARI