MECLİS GÜNDEMİ

    Yıl:          Ay:       Gün:        
  

- AÇILIŞ

- YOKLAMA

- BAŞKANIN AÇILIŞ KONUŞMASI

01/10/2018  TARİHİNDE SAAT 13:30’DA YAPILACAK  MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM:

1- İtalya’nın Comune Di Blera kenti ile kardeş şehir olma hususunun müzakeresi.

2- Bulgaristan’ın Petrich kenti ile kardeş şehir olma hususunun müzakeresi.

3- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 17. maddesinin (b) fıkrasına göre ödenek aktarmasının  müzakeresi.

4-  2019 Yılı Performans Programının görüşülmesi

5-  2019 -2021 Yılı Tahmini Bütçesinin görüşülmesi.

6-  2019  Yılı Gelir Tarifesinin görüşülmesi.

7- Kaymaklı Mahallesi, 2729 ada, 23 No.lu parselle ilgili plan değişikliğinin müzakeresi.

8- Yeşilbük Mahallesi, 101 ada, 28 No.lu parselle ilgili plan değişikliğinin müzakeresi.

9- 1 No.lu Bostancı Mahallesi 2051 ada, 1 No.lu parsel ile ilgili müzakere.

10-Gülbaharhatın Mahallesi, 60 ada, 16 No.lu parselle ilgili müzakere.

11-Pazarkapı Mahallesi, 98 ada, 84 No.lu parselle ilgili müzakere.

 

İHALE DUYURULARI