MECLİS GÜNDEMİ

    Yıl:          Ay:       Gün:        
  

--AÇILIŞ

- YOKLAMA

- BAŞKANIN AÇILIŞ KONUŞMASI

04/06/2018 TARİHİNDE SAAT 13:30’DA YAPILACAK MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM:

1- İmar Komisyonuna üye seçimi.

2- Plan Bütçe Komisyonuna üye seçimi.

3- 1 No.lu Beşirli Mahallesinde, Belediyemiz adına tescilli, imar planında "Ortaöğretim Tesisi Alanı" içerisinde yer alan 1567 ada, 2 nolu parselin Maliye Hazinesi adına devredilmesinin müzakeresi.

4- Çukurçayır Mahallesinde, mülkiyeti Ortahisar Belediyesi'ne ait, üzerinde Belediye Hizmet Binası bulunan 221 ada, 10 parsel numarasında kayıtlı, 500,02m² yüzölçümlü taşınmazın tahsisinin kaldırılmasının müzakeresi.

5- Çağlayan Mahallesi G43A10D3D pafta, 3071 ada 16,17,18 ve 19 No.lu parsellerle ilgili plan değişikliğinin müzakeresi. 6- Soğuksu Mahallesi G43A04C2B pafta, 2852 ada 9 No.lu parselle ilgili müzakere.

İHALE DUYURULARI