MECLİS GÜNDEMİ

    Yıl:          Ay:       Gün:        
  

 • AÇILIŞ
 • YOKLAMA
 • BAŞKANIN AÇILIŞ KONUŞMASI

  05.03.2018 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 13:30’DA YAPILACAK  MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM:

  • 1-Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün Akoluk Mahallesinde Belediyemize ait146 ada 41 No.lu parseldeki 127,75 m2lik kısımla ilgili tahsis talebininmüzakeresi.
  • 2-Ortahisar Belediye Meclisinin 05.04.2017 tarih ve 47 sayılı, PelitliMahallesi,71 ve 72 No.lu parselle ilgili (yeni 889 No.lu parsel)kararının iptal edilmesi ile ilgili müzakere.
  • 3-Ortahisar Belediye Meclisinin 05.04.2017 tarih ve48 sayılı, Pelitli Mahallesi, 85No.lu parselle ilgili (yeni 3744 ada 1 No.lu parsel) kararının iptal edilmesi ile ilgili müzakere
  • 4-Ortahisar Belediye Meclisinin 05.04.2017 tarih ve 50 sayılı, Pelitli Mahallesi, 9No.lu parselle ilgili kararının iptal edilmesi ile ilgili müzakere.
  • 5-OrtahisarBelediye Meclisinin 05.04.2017 tarih ve 51 sayılı, Yalıncak Mahallesi, 195 ada, 2,3,4,5,6,7,8,9 ve 10No.lu parsellerle ilgili kararının iptal edilmesi ile ilgili müzakere.
  • 6-Ortahisar Belediye Meclisinin 05.04.2017 tarih ve 53 sayılı, Pelitli Mahallesi, 74 No.lu parselle ilgili kararının iptal edilmesi ile ilgili müzakere.
  • 7-Ortahisar Belediye Meclisinin 05.04.2017 tarih ve 54 sayılı, Pelitli Mahallesi, 9 ve 84No.lu parselle ilgili (yeni 3669 ada 1 No.lu parsel) kararının iptal edilmesi ile ilgili müzakere.
  • 8-Bostancı Mahallesinde 1 adet trafo yerinin imar planına işlenmesi ile ilgili plan değişikliğinin müzakeresi.
  • 9-Soğuksu Mahallesi, 116 ada, 58,59 ve 60 No.lu parseller ile ilgili koruma amaçlı imar planı değişikliğininmüzakeresi.
  • 10-Kemerkaya Mahallesi, 277 ada, 37 No.lu parselle ilgili müzakere.
  • 11-FatihMahallesi, 1034 ada, 66 No.lu parselle ilgili plan değişikliğinin müzakeresi.
  • 12-Kireçhane Mahallesi, 103 ada, 43 No.lu parselle ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planının müzakeresi.

İHALE DUYURULARI