MECLİS GÜNDEMİ

    Yıl:          Ay:       Gün:        
  

AÇILIŞ
- YOKLAMA
- BAŞKANIN AÇILIŞ KONUŞMASI
04.02.2019 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 13:30'DA YAPILACAK MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM:
1- 1/1000 ölçekli ilave + revizyon uygulama imar planı çalışmaları kapsamında kalan alanlardaki
imar durumu ve yapı ruhsatı uygulamaları ile ilgili müzakere.
2- Bahçecik Mahallesi, 1363 ada, 137 No.lu parselle ilgili müzakere.
3- Belediye Meclisinin 06.11.2018 tarih ve 131 sayılı kararı ile ilgili müzakere.

İHALE DUYURULARI