MECLİS GÜNDEMİ

    Yıl:          Ay:       Gün:        
  

 

-AÇILIŞ

-YOKLAMA

-BAŞKANIN AÇILIŞ KONUŞMASI

03.02.2020 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14:00'DA YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM

1- İller Bankası A.Ş.'den kredi talep edilmesi ve bu işlerin yürütülmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili müzakere.

2-Mülkiyeti Belediyemize ait 3779 ada,1 Nolu parselin,5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin (d) bendi gereğince,bedelsiz olarak Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na devri ile ilgili müzakere.

3-Ortahisar İlçesi,1. Etap (Doğu Bölgesi)Planlama Bölgesi 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planını itirazları ile ilgili müzakere.

İHALE DUYURULARI