KATI ATIK YÖNETİMİ

Trabzon Ortahisar Belediyesi projeleri

Katı Atık Yönetimi

Sağlıklı bir çevrenin oluşturulması için kent ortamında oluşan katı ve sıvı atıkların tekniğe ve bilimsel kriterlere uygun olarak bertaraf edilmesi esas amacımız olacaktır.

İHALE DUYURULARI